Közgyűlési meghívó

Címkék

Éves közgyűlésünket 2009. március 21-én 15:00 órakor tartjuk.
Helyszín: Falumúzeum (2117 Isaszeg, Madách Imre utca 15.)

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló 2008. év szakmai és gazdasági munkáiról.
  2. 2009. évi túrák, események, terveink ismertetése
  3. 2009. évi tagdíj meghatározása
  4. 2009. évi pénzügyi terv ismertetése
  5. Egyebek
     

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van, ezért kérek mindenkit, hogy jelenjen meg a közgyűlésen. Tájékoztatásul közlöm, hogy amennyiben a meghirdetett kezdési időpontban a közgyűlés határozatképtelen, akkor a közgyűlést azonos tárgysorozattal, ugyanaznap 15:30-ra hívom össze. Az így összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Isaszeg, 2009. február 17.

Notter Béla sk.
ITK elnök

Kapcsolódó tartalmak