Isaszegi Nagy Kör

Isaszeg vasútállomás - Szobor-hegy - Honvéd-sírok - Pécel, Hársas - Várhegy - Látó-hegy - Gazda-erdő - Bolnokai-dombhát - Isaszeg vá. Hossza: 25 km. Jelzések: P+, Z, P, Z, Z háromszög, Z+, P négyzet.

Nagy kör

Túránk első 1,8 km-re megegyezik az Isaszegi Kis Körrrel, tehát most is a vasútállomástól indulunk, és 1 km-en át a Z, P+ jelzéseket követjük. 350 méter múlva a szélesebb út  balra eltér, mi egyenesen a keskenyebb Rózsa utcán megyünk tovább. A sportpályát elhagyva az út gyalogjárdává szűkül és nyílt területen vezet át, miközben átkel a Szent-György vízfolyás hídján. A városházánál átmegyünk az országúton, ahol  a Szent Márton-kutat találjuk. Balra fordulunk a Pest Megyei Piros sáv (PMP) jelzés mentén. A Rákóczi úton gyalogolva elhaladunk a Szent István szobor és a katolikus templom mellett, elérjük dányi elágazást. A körforgalom után ideiglenesen letérünk a P jelzésről, átkelünk a Dány felé vezet úton és a szemközti sarkon álló Damjanich iskola épülete melletti járdán haladunk tovább a Z+  jelzésen. A kereszteződés után 240 méterre találjuk a Falumúzeumot, ahol mindenképp érdemes megtekintenünk az értékes gyűjteményt.

A múzeumból kilépve visszatérünk a P jelzésre, amelyen balra fordulunk. Dány felé indulunk az Ady Endre utcán, majd ahol az 340 méter múlva balra elfordul, mi nem követjük azt, hanem egyenesen a Sápi utcába megyünk. 75 méter múlva jobbra kanyarodunk a Csata utcába. Az utca végén kiérünk a hadijátékok helyszínéül szolgáló nyílt, füves terület szélére.  Egyenesen továbbmenve felkapaszkodunk a Szobor-hegyre, a Honvéd-emlékműhöz. Kis sziesztára csábíthat az emlékmű melletti tisztáson padokkal, asztalokkal teli pihenőhely. Ezután betérünk - a sajnos tarvágás utáni állapotban lévő - erdőbe, ahol jobbra, majd balra kanyarodva felérünk a magaslatra, később sarjadó tölgyes szélén haladva a P sávon érünk a Honvéd-sírokhoz.

A Honvéd-sírok megtekintése után a javított dózerúton haladunk tovább, lényegében a kerítéssel párhuzamosan. Az erdőből kiérve balra fordulunk és Öreg-hegy felé igyekszünk. A telkek között is a P jelzést követjük, és egy jobbos kanyart követően balra meredeken leereszkedünk a hegyről. A lejtő aljáig nemmegyünk el, hanem balra letérünk róla egy ösvényre. 70 méter múlva ismét balra fordulunk, majd leereszkedünk egy régebbi erdőirtás következtében kissé bozótos völgybe. Lefelé haladunk, majd a szemközti dombra jobbra felmászva kikapaszkodunk belőle. A jobbra forduló ösvényen házak mellé érünk. Innen 100 m-re a kocsiút balra tart, mi pedig jobbra betérünk az erdőbe egy keskeny ösvényre. Egyszer csak egy meredek oldalú árokhoz érünk, amelybe le is ereszkedünk. Az árok talpára érve balra tartunk, majd 70 m után ismét irányt váltva,  jobbra visszakanyarodunk. Nemsokára kiérünk egy fiatal akácos szélén húzódó nyiladékra.  Ezen balra fordulunk és déli irányt tartva jutunk ki az erdő szélére, az autocross-pálya közelében. Itt egyenesen megyünk 40 m-t, aztán balra térünk egy szekérútra. Jobbra lenn a völgyben már Hársas épületeit láthatjuk, miközben átsétálunk a magasfeszültségű vezeték alatt. Egy bokrokkal szegélyezett úton sétálunk lefelé, majd a lejtő alján árkon átlépve kiérünk egy földútra, amelyen balról a S jelzés érkezik Sülysáp felől. Az úton jobbra fordulva (itt a Z jelzés szegődik mellénk Mende felől) elérjük Hársas házait.

Jobbra, az aszfaltozott útra térünk (balra a sorompóval lezárt úton a P+ jelzés halad Bajtemetés felé), és ezen majd' 1,5 km-t teszünk meg az Isaszeg-Pécel országút irányába. Mielőtt elérnénk az országutat, mindhárom jelzés balra kanyarodva betér az erdőbe. Egy rétre érünk (Kovács laposa), melynek végén jobbra bemegyünk az erdőbe, elmegyünk egy ház előtt. Hamarosan a kiágazó Z jelzésen elhagyjuk a másik két jelzést. Változatos terepen, szép erdőben haladunk a Pap-hegy oldalában. Mikor kiérünk az erdőből, találkozunk a sárga jelzéssel, melynek itt van indulópontja. Az erdő szélén 70 m-t teszünk meg, majd a Honvéd utcán át Z jelzést követve elérjük az Isaszegi utat, melyen balra fordulunk. Az Isaszegi út járdáján megyünk egészen a körforgalomig, itt jobbra kanyarodunk. Átsétálunk a Rákos-patak hídján és a vasúti sínek előtt balra kanyarodó úton el érjük a vasútállomást.

Az állomás után továbbra is a Z jelzésen, a felüljáró igénybevételével jutunk át a sínek túloldalára. Előbb jobbra, aztán balra térünk, be a Bajcsy-Zsilinszky utcába. 510 méter után a kereszteződésben enyhén jobbra tartva kezdjük meg a Vár-hegy meghódítását. Baloldalt egy nagy ház látható, vele szemben jobbra ereszkedjünk le az árokba. 150 méter után balra meredeken kimászunk az belőle és egy nagy mező szélén találjuk magunkat (és szép időben a remek kilátást). Az erdő szélén haladva elérünk egy keresztező kocsiutat, azon balra fordulunk. Enyhe jobbívű kanyar közepéből ha 90 m-t balra megyünk a Vár-hegyre jutunk, ahonnan igen szép a kilátás. Visszatérve a földútra, folytatjuk utunkat az erdő szélén, míg sarjadó erdőhöz nem érünk. Itt balra indul a Z háromszög jelzés, amely egy meredek hegyoldal peremén halad. Így érünk el a hegynyúlvány csücskére, ahonnan lefelé ereszkedünk. Elsétálunk egy balra, lefelé kezdődő mély horhos felett, és kisvártatva a Vár-hegyi barlang felett találjuk magunkat. Itt egy veszélyesen meredek élen (az alsó szakaszán fa korlátok mentén) leereszkedhetünk az alattunk levő barlanghoz. Ha lementünk, vissza is kell jönnünk az imént elhagyott ösvényre, azon balra tartva vadregényes környezetben érünk a Látó-hegyi-patak medréhez.

A patak előtt jobbra fordulunk és keresztezzük annak egy oldalágát. A Z jelzés mentén kimászunk az árokból. Kiérünk egy mezőre, ahol az erdő sarkánál - 230 m-re a pataktól - kis pihenőhelyet találunk asztallal és két paddal. Elhagyjuk a jobbra térő Z sáv jelzést. Innentől  a célig vezetőnk a Z+ jelzés lesz. Meredeken - sajnos terepmotorosok által eléggé legyilkolt úton - felkapaszkodunk a dombtetőn húzódó távvezetékhez. Itt a földúton balra fordulva elsétálunk a Látó-hegy csúcsát jelző kő irányába. Jobbra tartó kocsiúton erdőszélre érünk, erről 240 méter után K-i irányba letérünk a továbbvezető földútról és vadcsapáson, a Z+  jelzést követve megcélozzuk a szemközti fenyves sarkát. A fenyőerdő szélén leereszkedünk - közben szinte fáról-fára figyelnünk kell a jelzést - a völgybe, majd fenyvesben haladva felkapaszkodunk a szemközti dombra. Újabb völgymenet következik, annak alján jobbra fordulunk. Kevésbé járt, de jól kivehető úton ritkás erdőben kiérünk egy jobban járt kocsiútra. Egy rét szélére érünk (jobbra kanyarodásunktól számítva 850 m-re), ahol derékszögben balra kanyarodunk. Rövid erdei út után egy tisztáson vágunk át, majd fenyőerdőben kapaszkodunk fel egy domboldalra. Itt a keresztező kocsiúton – egy összedőlt magasles mellett – balra kanyarodunk. A 270 m után jobbra kanyarodó úton maradunk továbbra is. Balról egy újabb magaslest látunk. Most már szinte egyenes úton 430 m után  érjük el a Nagytarcsa - Isaszeg közötti műutat, melyen balra fordulva 110 m-t teszünk meg. Az úton fokozott óvatossággal keljünk át! A jobbra leágazó földútra térve elhagyjuk a műutat, és balról erdő, jobbról szántás mentén ereszkedünk le egy völgyfőhöz. Itt balra térünk az alsó, erdő szélén vezető földútra. 470 m múlva az első jobbra ágazó útra kanyarodunk, aztán kis kanyarulatokkal (balról erdőírtás) elérjük a bekerített vízművet. E terület neve Gazda-erdő.

20 m-re a vízművek kerítése után jobboldali szekérútra térünk, megcélozva egy magányos jegenyefát.  Ezt követően a völgy oldalában, a fenyves szélén megyünk tovább. Elhagyunk egy kereszteződést, majd egy dagonya után balról egy lekerített részhez érünk, innen pedig egy kissé jobbra tartó, náddal szegélyezett útra. Ez átvezet egy kis tisztáson, majd áthaladunk egy távvezeték alatt. Az út kissé hullámzik, majd egy erdősávon átkelve kiérünk az Isaszeg - Pécel  műútra egy kőkeresztnél.

Az országúton balra fordulva átsétálunk a hídon, majd a szennyvíztisztító bekötőútjánál félbalra fordulva rátérünk az erdő szélén emelkedő földútra. 610 m múlva felérünk a gerincre, ahol 10 m-t jobbra megyünk, majd enyhén balra fordulva lekocogunk a völgybe. Itt utunk balra, majd a rét túlsó szélén jobbra fordulással folytatódik. A Tájvédelmi Körzet tábla mellett egyenesen továbbhaladva átmászunk a következő dombon. Leérve a völgybe keresztezzük a Pest megyei Piros útvonalát, majd a beton kerítésoszlopok mellett változatlanul ÉK-i irányba haladva feljutunk a Bolnokai-dombhátra.

A dombról leereszkedve hétvégi házak mellé érünk. A második jobbra nyíló utcán, vagyis a Tőzeg-tavak előtt jobbra fordulunk. 500 m-t megyünk a tóparti úton, majd a kerítés sarkámál balra fordulunk. Átsétálunk a tavakat elválasztó gáton, ott jobbra, a Tó utcába  térünk a P négyzettel együtt jelzett útra . A tavat övező nádas szélén vezető földúton túrázunk, majd a lakóterület végén balra egy ösvényen átvágunk a réten. A vasúti gyalogos aluljárón át érünk vissza a vasútállomáshoz.