közgyűlés

Közgyűlés, farsang

Címkék

Szombaton tartottuk éves közgyűlésünket, amelyen örvendetesen 35-en vettünk részt, bőven a határozatképességen felül. Így nem volt akadálya annak, hogy az éves beszámolót, pénzügyeinket első nekifutásra megszavazzuk. Vasárnap pedig az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének meghívására 15-en farsangi bálon vettünk részt.

    A bál műsorral kezdődött, melyet részben a nyugdíjasok unokái, részben az isaszegi cigány tánccsoport adott. Legelső műsorszám egy rendkívül nehéz és látványos akrobatika szám volt. Ezt követte 7 kislány és egy kisfiú tökéletes ritmusérzékkel, összeszokottan bemutatott modern táncai. A műsort iskoláskorú cigány tánccsoport zárta. Nem véletlenül mondják, hogy „vérükben van” a tánc. Fergeteges iramú táncukkal mindenkit lenyűgöztek, megalapozták a többiek hangulatát is a további táncoláshoz.

    Ezután jöttünk mi, az eddigi passzív nézők. Kovácsik Misi érti a módját, hogyan kell felállítani az embereket az asztaltól, és mozgásra bírni. Sokan perdültek táncra, de beképzeltség nélkül állíthatom, hogy klubunk tagjai vitték a prímet. Táncot pihenésképpen kétszer szakította meg tombolasorsolás. A szerencsénkre sem panaszkodhatunk, több ajándékot is nyertünk.

 

Közgyűlési meghívó

Címkék

Éves közgyűlésünket 2009. március 21-én 15:00 órakor tartjuk.
Helyszín: Falumúzeum (2117 Isaszeg, Madách Imre utca 15.)

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló 2008. év szakmai és gazdasági munkáiról.
  2. 2009. évi túrák, események, terveink ismertetése
  3. 2009. évi tagdíj meghatározása
  4. 2009. évi pénzügyi terv ismertetése
  5. Egyebek
     

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van, ezért kérek mindenkit, hogy jelenjen meg a közgyűlésen. Tájékoztatásul közlöm, hogy amennyiben a meghirdetett kezdési időpontban a közgyűlés határozatképtelen, akkor a közgyűlést azonos tárgysorozattal, ugyanaznap 15:30-ra hívom össze. Az így összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Isaszeg, 2009. február 17.

Notter Béla sk.
ITK elnök

Kapcsolódó tartalmak